Na základe dlhoročných skúseností poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby v oblasti potravinárstva. Každý zákazník a jeho prevádzka je pre nás jedinečná. Rovnako aj spracovaná dokumentácia.

Tvorbe dokumentácie predchádza celý proces získavania informácií. Preferujeme osobné stretnutie s Vami, ktorých súčasťou je aj obhliadka priamo u Vás, aby sme mali čo najlepší prehľad o fungovaní prevádzky, ale najmä o prevádzkových procesoch. Spolupracovníkov máme po celom Slovensku, takže zemepisná vzdialenosť nie je pre nás podstatná. Nebránime sa však ani vypracovaniu „na diaľku“. Na základe informácií získaných prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie dokážeme vypracovať rovnako kvalitnú dokumentáciu.

Našimi službami Vám tak pomáhame:

 • zaviesť fungujúci, zrozumiteľný a účinný systém pre vytvorenie hygienicky a zdravotne bezpečnej potravinárskej prevádzky,
 • zdolať úskalia potravinárskej legislatívy pri dodržiavaní požiadaviek trhu a platných predpisov,
 • prepojiť HACCP systém s každodennými aktivitami v prevádzke,
 • vyškoliť a motivovať zamestnancov v súlade s HACCP filozofiou a správnou výrobnou praxou,
 • zvýšiť kredit na ceste k spokojnému platiacemu zákazníkovi,
 • zvyšovať kvalitu a konkurencieschopnosť produkcie,
 • zabezpečiť kontrolné systémy z hľadiska bezpečnosti produkcie a určiť zodpovednosti,
 • prispieť k prevencii a ochrane spotrebiteľov pred fyzikálnymi, chemickými a mikrobiologickými rizikami,
 • podporovať princíp vysledovateľnosti výrobkov,
 • zvýšiť dôveryhodnosť prevádzky,
 • komunikovať s orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • rozvíjať stratégiu na zvýšenie dôvery spotrebiteľov.

Podrobný prehľad ponúkaných služieb nájdete TU.