Systém HACCP je už od svojho vzniku zameraný na zapojenie ľudí do celého procesu. Vytvorenie Tímu HACCP a školenia z rôznych aspektov potravinárskej problematiky sú súčasťou ďalšieho profesijného vzdelávania a zvyšujú kvalifikovanosť zamestnancov.