ZOZNAM REGIONÁLNYCH VETERINÁRNYCH A POTRAVINOVÝCH SPRÁV


rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps

Regionálne RVPS - mapa


  Sídlo Adresa Telefón E-mail
 1. RVPS Bratislava-mesto Polianky 8, 841 01 Bratislava – 42 02 64461209 Riaditel.BA@svps.sk
 2. RVPS Senec Svätoplukova 50, 903 01 Senec 02 45926213 Riaditel.SC@svps.sk
 3. RVPS Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 031 5524870 Riaditel.DS@svps.sk
 4. RVPS Galanta Hodská 353/19, 924 25 Galanta 031 7807109 Riaditel.GA@svps.sk
 5. RVPS Trnava Zavarská 11, 918 21 Trnava 1 033 5501447 Riaditel.TT@svps.sk
 6. RVPS Senica Čáčovská 305, 905 01 Senica nad Myjavou 034 6512881 Riaditel.SE@svps.sk
 7. RVPS Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno 035 7731235 Riaditel.KN@svps.sk
 8. RVPS Nové Zámky Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky 035 6428311 Riaditel.NZ@svps.sk
 9. RVPS Levice M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice 036 6312352 Riaditel.LV@svps.sk
 10. RVPS Nitra Akademická 1, 949 80 Nitra 1 037 6536202 Riaditel.NR@svps.sk
 11. RVPS Topoľčany ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany 038 5326068 Riaditel.TO@svps.sk
 12. RVPS Šaľa Školská 5, 927 00 Šaľa 031 7702170 Riaditel.SA@svps.sk
 13. RVPS Nové Mesto/Váhom Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto/Váh. 032 2856022 Riaditel.NM@svps.sk
 14. RVPS Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín 032 6522123 Riaditel.TN@svps.sk
 15. RVPS Prievidza Mariánska 6, 971 01 Prievidza 046 5423009 Riaditel.PD@svps.sk
 16. RVPS Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov 042 4641315 Riaditel.PU@svps.sk
 17. RVPS Žiar nad Hronom ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom 045 6732737 Riaditel.ZH@svps.sk
 18. RVPS Zvolen Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen 045 5203911 Riaditel.ZV@svps.sk
 19. RVPS Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš 047 4830741 Riaditel.VK@svps.sk
 20. RVPS Lučenec Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec 047 4322431 Riaditel.LC@svps.sk
 21. RVPS Rimavská Sobota Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota 047 5631410 Riaditel.RS@svps.sk
 22. RVPS Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1 048 4125602 Riaditel.BB@svps.sk
 23. RVPS Martin Záturčianska 1, 036 80 Martin 043 4221481 Riaditel.MT@svps.sk
 24. RVPS Liptovský Mikuláš Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 044 5523814 Riaditel.LM@svps.sk
 25. RVPS Žilina Jedľová 44, 010 04 Žilina 4 041 7631235 Riaditel.ZA@svps.sk
 26. RVPS Čadca Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca 041 4322277 Riaditel.CA@svps.sk
 27. RVPS Dolný Kubín Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín 043 5864935 Sekretariat.DK@svps.sk
 28. RVPS Rožňava Južná 43, 048 01 Rožňava 058 7323182 Riaditel.RV@svps.sk
 29. RVPS Spišská Nová Ves Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves 053 4813202 Riaditel.SN@svps.sk
 30. RVPS Košice-mesto Hlinkova 1/c, 040 01 Košice – mesto 055 7961811 Riaditel.KE@svps.sk
 31. RVPS Košice-okolie Kukučínova 24, 040 01 Košice – okolie 055 6223507 Riaditel.KS@svps.sk
 32. RVPS Trebišov Bottova 2, 075 01 Trebišov 056 6722748 Riaditel.TV@svps.sk
 33. RVPS Michalovce Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce 056 6425001 Riaditel.MI@svps.sk
 34. RVPS Poprad Partizánska 83, 058 01 Poprad 052 7723085 Riaditel.PP@svps.sk
 35. RVPS Stará Ľubovňa Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa 052 4321182 Riaditel.SL@svps.sk
 36. RVPS Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov 1 051 7711126 Riaditel.PO@svps.sk
 37. RVPS Vranov nad Topľou Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou 057 4423064 Riaditel.VT@svps.sk
 38. RVPS Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov 054 4748725 Riaditel.BJ@svps.sk
 39. RVPS Svidník ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník 054 7522987 Riaditel.SK@svps.sk
 40. RVPS Humenné Gaštanová 3, 066 01 Humenné 057 7752963 Riaditel.HE@svps.sk

Zdroj: http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp