• Výroba, spracovanie a balenie potravín, pokrmov – spracovanie ovocia a zeleniny, mäsovýroba, mliekárenstvo a výroba syrov, pekárska výroba, cukrárska výroba, výrobne lahôdok, výrobne bagiet
  • Skladovanie, preprava a distribúcia potravín
  • Zariadenia spoločného stravovania – hotely, penzióny, reštaurácie, pizzérie, rýchle občerstvenie, bufety, motoresty, cukrárne, kaviarne, výdajne jedál, školské jedálne, kúpeľné liečebné domy, zariadenia spoločného stravovania v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, centrách sociálnych služieb, zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti…
  • Čerpacie stanice pohonných hmôt s rýchlym občerstvením, predajom potravín, reštauráciou
  • Obchod – predaj a zásobovanie potravinami