Nezávislé testy odhalili toxíny v čajoch

21.12.2016 • MVDr. Marián Rozložník Nezávislá česká organizácia testovala bylinné čaje predávané ako na českom, tak i na slovenskom trhu. Výsledky nezávislých testov odborníkov viac než šokovali. Obsah zakázaných alkaloidov jedovatých rastlín, reziduí pesticídov, či mykotoxínov sa našli v bežne predávaných bylinných čajoch

Novela zákona o potravinách bola prijatá

13.12.2016 • MVDr. Marián Rozložník Koncom novembra bola prijatá poslancami NR SR  novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z. z. Do zákona bola zakomponovaná dlho očakávaná klauzula, ktorá má zamedziť nadmernému plytvaniu s potravinami – hlavne tými trvanlivými, ktoré majú stanovený dátum minimálnej trvanlivosti. Ani