Nezávislé testy odhalili toxíny v čajoch

21.12.2016 • MVDr. Marián Rozložník Nezávislá česká organizácia testovala bylinné čaje predávané ako na českom, tak i na slovenskom trhu. Výsledky nezávislých testov odborníkov viac než šokovali. Obsah zakázaných alkaloidov jedovatých rastlín, reziduí pesticídov, či mykotoxínov sa našli v bežne predávaných bylinných čajoch