„Poradenským a vzdelávacím službám v potravinárstve sa venujeme od roku 1997 (ako SZČO) a od roku 2001 ako AT CONSULT spol. s r.o., máme za sebou už kus histórie a tradíciu v komplexnom poskytovaní služieb potravinárskym prevádzkam. Naše skúsenosti pochádzajúce z oblasti potravinárskych firiem, veľkoobchodu a maloobchodu nás posunuli až smerom k HACCP v praxi.“


HACCP v praxi je brandovou značkou pre potravinárske poradenstvo spoločnosti

AT CONSULT spol. s r.o. (viac o spoločnosti)


Na akých princípoch sú postavené naše aktivity:

system-firemnych-hodnot