Sme tím odborníkov s tradíciou v poskytovaní potravinárskeho poradenstva a služieb HACCP systémov od roku 1997. Našimi skúsenosťami, odborným prístupom, legislatívnymi znalosťami, zručnosťami a vedomosťami z oblasti potravinárstva  sme sprievodcami na ceste k zdravým a bezpečným potravinám.

Činnosti tímu HACCP v praxi môžeme charakterizovať takto:

  • Sme tvorcami dokumentácie HACCP, prevádzkových poriadkov, sanitačných programov a hygienických režimov, informačných materiálov, manuálov, vývesiek a edukačných skrípt.
  • Sme sprievodcami pri zavádzaní HACCP do praxe prevádzok.
  • Sme poradcami pri uvádzaní potravinárskych prevádzok do činnosti.
  • Sme súčasťou projektových tímov súvisiacich so zavádzaním HACCP v potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach.
  • Sme poradcami v spletitej sieti potravinárskej legislatívy.
  • Vzdelávame v oblasti HACCP a pri získaní osvedčení pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí v potravinárstve.
  • Sme vždy tam, kde to práve potrebujete.

Kompletný prehľad ponúkaných služieb nájdete TU.