1. Tradícia – máme 20-ročné skúsenosti s potravinárskym poradenstvom, vypracovaním a implementáciou systémov HACCP priamo v potravinárskych podnikoch

2. Dlhodobé spoľahlivé fungovanie našich systémov HACCP u klientov a pravidelné aktualizácie

3. Portfólio stálych klientov

4. Sme špecifickí tým, že premeníme „legislatívne klbko predpisov“ na nový „sveter“ pre prevádzku

5. Jednoduchosť a zrozumiteľnosť nášho systému HACCP a prehľadné zavedenie do praxe

6. Naša komunikatívnosť, spoľahlivosť a flexibilný prístup

7. Starostlivosť o klientov aj po skončení zakázky

8. Naučíme klienta samostatne a tvorivo využívať systém HACCP v jeho prospech:

a. ako výhodu pri podnikaní
b. pri vedení ľudí
c. prepojením pri uplatnení systémov kvality, environmentu a bezpečnosti
d. pri komunikácii s verejnosťou
e. pri riešení sporných podnetov od spotrebiteľov / konzumentov
f. pri budovaní dôveryhodnosti a dobrého mena podniku