Mostom medzi teóriou HACCP a praktickým zavedením princípov HACCP na prevádzke je dokumentácia HACCP. Obsahová a formálna náplň je daná legislatívnymi predpismi, samotná tvorba a konečné výstupy sú šité na mieru potravinárskeho podniku.