Informácie k norme ISO 22000

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=100396


Otázky k označovaniu potravín

http://www.svssr.sk/potraviny/otazky.asp


Link na portál úradných kontrol ŠVPS SR

http://www.svssr.sk/puk/index.php


Inštitúcie, orgány štátnej a verejnej správy SR

https://www.slovensko.sk/sk/institucie


Zákony, nariadenia a vyhlášky a legislatíva SR a EÚ                                          

www.svssr.sk/legislativa/


Potravinový kódex:                                                                                                        

www.svssr.sk/legislativa/


Výnosy Ministerstva pôdohospodárstva:                                                             

www.mpsr.sk


Úrad verejného zdravotníctva                                                                                  

www.uvzsr.sk