Predmetom rokovaní je príprava pokrmov metódou Sous Vide v gastro zariadeniach.

Začiatkom tohto roku zahájila naša spoločnosť rokovania s Úradom verejného zdravotníctva SR, premetom ktorých je problematika prípravy pokrmov metódou Sous vide v gastro zariadeniach na území SR.

Pri príprave pokrmov metódou varenia sous vide sú potraviny zabalené vo vákuových vreckách a sú varené dlhý čas (min. 4 hod.) pri nízkej teplote (55-65°C). V záverečne fáze prípravy sú pokrmy sprudka opečené po dobu 10 min. pri teplote nad 100°C. Touto metódou je možné dosiahnuť rovnomernú tepelnú úpravu suroviny, a dosiahnuť výborné senzorické vlastnosti pokrmov.

sous-vide

Metóda varenia sous vide – potraviny sú zabalené vo vákuových vreckách

Nakoľko súčasná právna úprava zákonu 355 / 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje zavádzanie nových postupov prípravy pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, požiadala spoločnosti  AT CONSULT spol. s r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR o stanovisko a vydanie usmernenia k zavádzaniu nového postupu prípravy pokrmov metódou sous vide v reštauračných zariadeniach.

Vydané usmernenie by bolo nápomocné všetkým prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ako aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré v súčasnej dobe nevedia zaujať stanovisko k vyššie uvedenej problematike.

O výsledkoch rokovania Vás budeme informovať.

Aktuálne: výsledky rokovania nájdete tu.

Neváhajte a kontaktujte nás „Spolu to zvládneme…“

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)