Štvrtok, 16 Október 2014 08:17

Slováci sa stále stravujú nezdravo, čo sa prejavuje aj v tom, že najvýznamnejšou hlavnou príčinou stratených rokov života (DALY) na Slovensku sú riziká súvisiace s nezdravou výživou. Pozitívne je, že celkový trend príjmu tukov či energie sa v posledných rokoch zlepšuje, čo konštatovali odborníci Úradu verejného zdravotníctva počas odborného workshopu pri príležitosti Medzinárodného dňa výživy. Hoci sa trend nezdravého stravovania v posledných rokoch trošku zlepšil, Slováci stále prekračujú odporúčané výživové dávky. Podľa monitoringu Úradu verejného zdravotníctva v roku 2013 prekročil napríklad príjem tukov u mladších žien odporúčané výživové hodnoty o 6 %, a u starších žien o 7 %. „U mužov je situácia v stravovaní ešte horšia. Mladší muži prekračujú tieto hodnoty o 19 a starší dokonca o 46 percent. Predstavuje to obrovské riziko pre celkový zdravotný stav,“ upozornila MUDr. Iveta Trusková, PhD., zástupkyňa hlavného hygienika SR, počas workshopu Zdravé stravovanie – iba módny trend alebo nevyhnutnosť?.

 

Prekročenie odporúčanej výživovej dávky (v %)

CELKOVÉ TUKY

 

Ženy mladšie

6

Ženy staršie

7

Muži mladší

19

Muži starší

46

CHOLESTEROL ZO STRAVY

 

Ženy staršie

6

Muži starší

2

Zdroj: ÚVZ SR, 2013

Pravidelné stravovanie má aj iný význam, najmä v prípade pracujúcich ľudí. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu agentúry GfK (vykonanej v rámci organizátora projektu FOOD), ktoré boli takisto prezentované počas workshopu, organizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa výživy. Ten sa celosvetovo oslavuje 16. októbra. „Takmer dve tretiny Slovákov vnímajú obed ako možnosť oddýchnuť si, zregenerovať a získať energiu počas pracovného dňa na ďalšie povinnosti,“ prezentovala na workshope výsledky prieskumu, realizovaného v júni tohto roka na reprezentátívnej vzorke, Barbora Hrapková Šlosárová z agentúry GfK. Až 40 % respondentov podľa nej napríklad pripustilo, že v prípade vynechania obeda sú unavení, 34 % dokonca uviedlo ako dôsledok vynechania obeda aj popudlivosť a zlú náladu.


Odborníci však diskutovali najmä o dopadoch nezdravého stravovania na zdravotný stav. Podľa štatistík WHO sú totiž zdravotné riziká spojené s nezdravým stravovaním na Slovensku najvýznamnejším dôvodom pre tzv. stratené roky života (DALY). Aj preto účastníci workshopu ocenili v súčasnosti prebiehajúcu aktualizáciu odporúčaných výživových dávok. „Aktuálne na tom pracuje pracovná skupina expertov, ktorú menoval hlavný hygienik. Do konca tohto roka by sme ich chceli mať pripravené,“ dodáva I. Trusková. Slovensko podľa nej pripravuje na rok 2015 v spolupráci s regionálnym výborom WHO aj nutričné odporúčania pre obyvateľov.


Tieto odporúčania, a následne aj aktivity dotknutých inštitúcií, budú mať za prvoradý cieľ prispieť k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľov, zvrátiť trend obezity ako u detí, tak aj u dospelých. „Je preto mimoriadne dôležité zmeniť prístup ľudí k stravovaniu, ale aj k tomu, aby sa začali zaujímať o výživové hodnoty jedál v reštauráciách,“ dodáva I. Trusková. Zároveň s tým budú odborníci vyhodnocovať aj možnosť legislatívnej podpory, a to cez úpravy v oblasti zdravotnej bezpečnosti potravín.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/