Piatok, 12 September 2014 11:41

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

  • Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014.
  • Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014.
  • Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je v praxi postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhrada správnych poplatkov bude na Úrade verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zabezpečovaná prostredníctvom soft pokladne (softvér inštalovaný na počítači priehradky príslušného úradu, ktorý bude obsluhovať poverený zamestnanec úradu).

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Ďalšie informácie k problematike elektronických kolkov nájdete aj v nasledujúcom článku:
http://aktualne.atlas.sk/papierove-kolky-budu-len-do-konca-roka-e-kolkami-sa-uz-da-platit-na-uradoch/slovensko/spolocnost/